Can can GEL

Can can GEL

Kolekcija CAN CAN najčešće nalazi namenu na izložbenim, kongresnim ili sajamskim štandovima gde se traži kvalitetniji proizvod od standardnog sajamkog itisona. Takođe je pogodan za domaćinstva, kao i objekte gde se ne traži viša klasa protiv-požarnosti i otpornosti na prohodnost.

Klasa prohodnosti - 22 - upotreba u domaćinstvu
Klasa protivpožarnosti E fl
Protivkliznost klasa DS